Sant Bani Ashram

Sanbornton, NH

 

Sant Ajaib Singh – Colombia, July 1977 – Spanish/English