Sant Bani Ashram

Sanbornton, NH

 

Sant Ajaib Singh – 1984, India